Posouzení poskytnuté služby do zahraničí – zemí EÚ z hlediska DPH.

  1. Situace

Společnost XXX se sídlem v tuzemsku („dodavatel“), plátce DPH, poskytuje reklamní služby řadě subjektů se sídlem v jiných členských zemích EU. Tyto subjekty („odběratelé“) jsou vždy právnické osoby; většinou se jedná o neziskové společnosti, které nejsou registrovány k DPH ve své domovské zemi.

  1. Uplatnění DPH

Uplatnění DPH dodavatelem se řídí statutem příjemce služby.

  1. V případě, že odběratelé jsou tzv. „osoby nepovinné k dani“, dodavatel fakturuje s českou DPH. Osobou nepovinnou k dani je v řešené situaci, zjednodušeně řečeno, právnická osoba – nepodnikatel. Konkrétně se jedná o situaci, kdy odběratel (nezisková společnost) neuskutečňuje ani částečně ekonomické aktivity.
  2. V případě, že odběratel bude osobou povinnou k dani (tj. bude alespoň částečně uskutečňovat ekonomické aktivity) a zároveň nebude registrován k DPH, dodavatel bude fakturovat bez české DPH v režimu „reverse charge“. Odběratel bude povinen se ve své domovské zemi zaregistrovat k DPH a přiznat (ve své domovské zemi) DPH z přijaté služby dle lokálních pravidel. V tomto případě je dodavatel povinen mít k dispozici důkazní prostředky o tom, že odběratel je osobou povinnou k dani (např. živnostenský list, prohlášení odběratele, ověření z externích zdrojů apod.).
  3. V případě, že odběratel bude osobou povinnou k dani a zároveň bude registrován k DPH, dodavatel bude fakturovat bez české DPH v režimu „reverse charge“ na platné DIČ odběratele. V tomto případě doporučujeme provádět ověření platnosti DIČ v portále VIES a archivaci výsledku prověření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *