Cena

Cena za účetní služby

Účetnictví 25 Kč / položka ( zápis v účetním deníku )

Daňová evidence 25 Kč / položka ( zápis v peněžním deníku)

Mzdová a personální agenda (1 zaměstnanec) 200 Kč / měsíc se vším včetně Vyúčtování daní ze závislé činnosti, zavedení do evidence a zpracování dokumentace pro instituce jednorázově 250 Kč

Účetní  vícepráce (paušální částka) 400 Kč / hodina

Účetní poradenství ( paušální částka) 400 Kč/každá započatá 1/2hodina

Zpracování a vyhotovení daňových přiznání :

přiznání  a  kontrolní hlášení DPH od 1500,- Kč

přiznání pro zaměstnance od 600,- Kč

přiznání a přehledy pro OSVČ od 2000,- Kč

Další služby spojené s korespondencí, komunikací s bankou a podobně – cena dohodou

Ke všem klientům se snažím o individuální přístup. Uvedené ceny jsou maximální (při větším množství položek lze poskytnout slevu), účtujeme skutečně odvedenou práci. U dlouhodobé spolupráce je možné cenu sjednat formou paušálu za období.

Při zpracování daňových přiznání kladu důraz na zpracování způsobu spolupráce a daňovou optimalizaci, aby bylo dosaženo maximální spokojenosti klienta.

Všechny výše uvedené  ceny jsou bez DPH.