Archiv pro rubriku: Nezařazené

DPP – Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení­ práce je vhodný způsob, jak si legálně zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru zaměstnanci, kterým stačí přivýdělek. Dohoda o provedení práce musí být písemná .

Zaměstnanec může  dohodu o provedení­ práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů ,  s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní hranice odměny není nijak omezená.

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí­ zdravotní­, sociální ani nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru, pokud měsíční odměna nepřesáhne 10.000,-Kč 

Za zaměstnance, jehož odměna přesáhne v konkrétním měsíci 10.000,-Kč, musí zaměstnavatel podat přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci na Sociální zprávu i zdravotní pojišťovnu, podat přehled a odvést pojištěni­.

Jedno správní místo DPH – Poskytnuté elektronické služby do zahraničí do států EÚ

 • Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) … pro poskytovatele vybraných služeb, kdy je místo plnění těchto služeb v různých členských státech EU.
 • Prostřednictvím zvoleného jednoho správního místa plní své povinnosti k DPH vůči všem státům EU (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH).
 • Povinnosti plní prostřednictvím jednoho elektronického portálu vedeného v jednom členském státě, kde se k režimu registruje (tzv. státu identifikace).
 • Režim je dobrovolný. Pokud se však poskytovatel rozhodne jej používat, musí tento režim uplatňovat ve všech členských státech EU, kde mají jeho služby místo plnění.
 • Do konce roku 2014 pouze pro zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo EU, které poskytovaly elektronické služby osobám nepovinným k dani.
 • Od roku 2015 se rozšiřuje na telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání na osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou na území EU.

Od 1. 1. 2015 se rozlišují dva zvláštní režimy jednoho správního místa podle toho,       zda poskytovatel má sídlo v EU či nikoliv:

a) režim mimo EU, kdy poskytovatel – osoba povinná k dani – nemá na území EU sídlo ani provozovnu,

b) režim EU, kdy poskytovatel – osoba povinná k dani – má sídlo či provozovnu v EU, při volbě jednoho správního místa v ČR je pak podmínkou sídlo či provozovna v ČR

Do režimu EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky:

 • je v ČR registrována k DPH (jako plátce nebo identifikovaná osoba),
 • má v ČR sídlo, nebo nemá-li sídlo v ČR ani v EU, má v ČR provozovnu,
 • není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.

Pokud se poskytovatel rozhodne používat režim EU, bude jejím státem identifikace členský stát, ve kterém se nachází její sídlo nebo provozovna. Lze se registrovat jako identifikovaná osoba.

Do režimu mimo EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky:

 • nemá na území EU sídlo ani provozovnu,
 • nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě,
 • není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.

 

Sazby DPH v EU rok 2015

Stát Základní sazba DPH (%) Snížená sazba DPH (%)
Belgie 21 6 / 12
Bulharsko 20 9
Česká republika 21 10 / 15
Dánsko 25
Estonsko 20 9
Finsko 24 10 / 14
Francie 20 2,1 / 5,5 / 10
Chorvatsko 25 5 / 13
Irsko 23 4,8 / 9 / 13,5
Itálie 22 4 / 10
Kypr 19 5 / 9
Litva 21 5 / 9
Lotyšsko 21 12
Lucembursko 17 3 / 8 /14
Maďarsko 27 5 / 18
Malta 18 5 / 7
Německo 19 7
Nizozemsko 21 6
Polsko 23 5 / 8
Portugalsko 23 6 / 13
Rakousko 20 10
Rumunsko 24 5 / 9
Řecko 23 6,5 / 13
Slovensko 20 10
Slovinsko 22 9,5
Španělsko 21 4 /  10
Švédsko 25 6 / 12
Velká Británie 20 5